Due diligence

Sluit transacties sneller en efficiënter met Drooms - Bekroonde due diligence-software.

Efficiëntie voor uw workflow

Due diligence is een essentieel onderdeel van vele transacties en is een eentonig en tijdrovend onderzoek van talrijke documenten — het is een proces dat vaak lastig te managen is wanneer er meerdere partijen bij betrokken zijn. De traditionele uitdagingen waarmee men bij due diligence gewoonlijk werd geconfronteerd, zoals documentbeheer en een gebrek aan transparantie, zijn aanzienlijk kleiner geworden naarmate gebruikers overstappen van traditionele fysieke datarooms naar virtuele datarooms.

 


Structureer uw proces

Een virtuele dataroom moet meer zijn dan alleen een communicatieplatform voor de veilige uitwisseling van vertrouwelijke documenten – de software moet het ook mogelijk maken om het due diligenceproces op een gestructureerde en transparante wijze uit te voeren. Een dataroom behoort de volgende functionaliteit te bieden:

  • Een duidelijke en flexibele indexstructuur die workflows voor de controle van documenten ondersteunt
  • Een gedetailleerd rechtenbeheersysteem, inclusief gestructureerde Q&A-processen
  • Een rapportageproces dat de transparantie verbetert en een duidelijk controlespoor maakt

Drooms is uw betrouwbare softwarepartner gericht op het stroomlijnen van online due diligenceprocessen en het ondersteunen van de behoeften van uw bedrijfstak door services aan te bieden voor het verzamelen, indexeren en digitaliseren van documenten ter voorbereiding op transacties.

 

Snelheid speelt een grote rol

Ongeacht of due diligence vereist wordt als onderdeel van een fondsenwervingscampagne, de verkoop van vastgoed of transacties bij fusies of overnames, snelheid is de belangrijkste succesfactor voor het weergeven en beheren van documenten voor zowel de koper als verkoper in een transactie. De door Drooms ontwikkelde technologie voor onmiddellijke toegang is specifiek voor dit doeleinde ontworpen en kan de kans op het sluiten van een deal vergroten door het proces te versnellen. Het omvat:

  • Snelle toegang tot documenten, waaronder grootschalige plannen
  • Snelle batch-uploads om grote volumes aan documenten te verwerken
  • Een toepassing die met één klik een volledig indexoverzicht biedt
  • Onmiddellijke toegang tot nieuwe documenten

 

Q&A-hulpmiddel

Drooms revolutionaliseert de Q&A door het instellen ervan te vereenvoudigen en het gebruik plezieriger te maken. Zelfs gecompliceerde Q&A-processen met machtigingen op meerdere niveaus kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd, terwijl een verbeterd scala van activiteiten zorgt voor een efficiëntere workflow. U kunt bijvoorbeeld een bijlage aan een antwoord hechten of het antwoord koppelen aan een document in de dataroom! U kunt de Q&A ook individueel aan uw behoeften aanpassen en bepaalde delen van de workflow automatiseren, plus u kunt volledige controle behouden over groepsactiviteiten en machtigingen voor gebruikers.

Q&A tool details