Life Cycle Asset Management

Bedrijven die in de huidige steeds volatieler wordende markten assets willen verhandelen, moeten deze snel op de markt zien te brengen om te voorkomen dat ze goede kansen mislopen. Het correct opzetten van een dataroom kan drie maanden duren – en hoe sneller de vereiste informatie wordt voorbereid, des te sneller en soepeler kan een transactie plaatsvinden, waarbij de minimale aanhoudingsperiode wordt verkort.

Verkort de aanhoudingsperiodes

Het doorlopend bijwerken van documenten in een virtuele dataroom brengt uiteindelijk minder kosten met zich mee dan het due diligence proces voor elke transactie helemaal opnieuw te moeten uitvoeren. Drooms biedt gestructureerde opslag van de transactie documenten gedurende de levenscyclus van assets, zodat de aanhoudings periode wordt verkort en assets sneller op de markt kunnen worden gebracht. 

Vergroot de waarde van uw assets

De waarde van assets, zoals vastgoed, een bedrijf of patent, is ook afhankelijk van de volledigheid en nauwkeurigheid van de documentatie, die vaak de basis vormt voor een eerlijke en nauwkeurige evaluatie. Kort gezegd, hoe beter de documentatie en hoe beter deze is georganiseerd, des te groter is de waargenomen waarde van uw assets.


 

Beheer en stroomlijn de documentatie van assets in uw organisatie

Maak een centraal overzicht van alle cruciale documenten in een dataroom. Bij gedecentraliseerde fondsen zijn de assets meestal over de hele wereld verspreid, waarbij afzonderlijke assets aan verschillende lokale activabeheerders zijn toevertrouwd. Als u hetzelfde kwaliteitsniveau van documentatie met betrekking tot de assets wilt garanderen en over een gekwalificeerd, state-of-the-art documentsysteem wilt beschikken, is het belangrijk om standaardprocessen binnen uw organisatie te implementeren. Dit maakt uw portfolio transparant en helpt bovendien bij het voldoen aan de vereisten van de regelgeving, zoals de EU-richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD/Alternative Investment Fund Directive). Met Drooms bent u verzekerd dat alle vereiste informatie direct beschikbaar en toegankelijk is voor alle belanghebbenden, beleggers, bewaarders en regelgevende instanties.
 

Personalised data room demo

 

Q&A-hulpmiddel

Drooms revolutionaliseert de Q&A door het instellen ervan te vereenvoudigen en het gebruik plezieriger te maken. Zelfs gecompliceerde Q&A-processen met machtigingen op meerdere niveaus kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd, terwijl een verbeterd scala van activiteiten zorgt voor een efficiëntere workflow. U kunt bijvoorbeeld een bijlage aan een antwoord hechten of het antwoord koppelen aan een document in de dataroom! U kunt de Q&A ook individueel aan uw behoeften aanpassen en bepaalde delen van de workflow automatiseren, plus u kunt volledige controle behouden over groepsactiviteiten en machtigingen voor gebruikers.

Q&A tool details