Speed up your Due Diligence process! 🚀 Request a guided tour of our platform. 

Drooms enquête: Vastgoedbedrijven geven hoge prioriteit aan ESG in beleggingsstrategie

August 28, 2023
  • Meer dan 50 procent noemt kosten als grootste obstakel voor het implementeren van ESG-maatregelen
  • Voor ongeveer twee derde is aantrekkelijkheid voor beleggers en financiers het grootste voordeel van ESG; verlies van vermogenswaarde is de grootste zorg.
  • 87 procent richt zich voornamelijk op milieuaspecten

Europese vastgoedbedrijven beschouwen ESG als zeer relevant voor hun beleggingsstrategie en zijn er goed voor toegerust. Dit is het resultaat van een onderzoek dat in april 2023 is uitgevoerd door Drooms. Het bedrijf ondervroeg voor deze laatste studie ongeveer 160 vastgoedexperts in Europa. Het hele rapport is hier te vinden.

83 procent van de ondervraagde vastgoedprofessionals is van plan om het komende jaar meer aandacht te besteden aan ESG in hun beleggingsstrategie en 70 procent van de respondenten heeft al een speciaal persoon die verantwoordelijk is voor ESG. In de dagelijkse praktijk beïnvloedt ESG de besluitvorming echter nog niet zo sterk als men zou verwachten: Gemiddeld zien de ondervraagde bedrijven de invloed op 6,95 punten op een schaal van één tot tien.

Gebrek aan regelgeving en hoge documentatielast voor bedrijven

Naast de kosten, die voor meer dan de helft van de respondenten de grootste belemmering vormen voor de implementatie van ESG-maatregelen, zijn het gebrek aan regelgeving (47 procent) en de complexiteit en extra documentatielast (44 procent) belangrijke belemmeringen. Andere afschrikmiddelen zijn een gebrek aan inzicht in hoe ESG-compliance wordt bereikt (44 procent) en een gebrek aan EU-brede regelgeving en normen (40 procent). 

"Het documentatieproces is een van de grote hindernissen bij het implementeren van ESG-maatregelen. Bedrijven zien ESG daarom vaak eerder als een last dan als een kans. Interessant is dat veel bedrijven zich ook zorgen maken over het gebrek aan regelgeving. Ze missen implementatie- en rechtszekerheid voor hun ESG-strategie. Dit culmineert soms in een afwachtende houding: om te voorkomen dat het fout gaat, doe je het liever niet," legt Petter Made, SVP Product & Development bij Drooms uit. "Digitale dataroomoplossingen kunnen helpen om de complexiteit van ESG-vereisten te beheren - niet alleen door documentatie georganiseerd te houden voor rapportagedoeleinden, maar ook voor de implementatie van nieuwe regelgeving en voor het eenvoudiger vergelijken van verschillende activa binnen een portefeuille. Helaas wordt dit potentieel nog niet volledig benut."

Complex documentatieproces

Ongetwijfeld hebben veel van de respondenten hoge verwachtingen van technologische oplossingen zoals datamanagementplatforms voor het opslaan en analyseren van relevante ESG-gegevens. Op een schaal van één tot tien antwoordden ze gemiddeld met een 7,42 op de vraag hoe sterk ze verwachten dat dergelijke oplossingen in de toekomst een cruciale rol zullen spelen voor beleggers. Veel respondenten maken echter nog maar zelden gebruik van de mogelijkheden van dergelijke tools: 60 procent van hen slaat de gegevens voor het documentatieproces op hun eigen server op, 36 procent gebruikt een cloud en slechts 24 procent gebruikt tot nu toe een dataroom.

"In het documentatie- en due diligence proces kan de vastgoedsector veel efficiënter worden. Het documentatieproces neemt ongelooflijk veel tijd in beslag omdat documenten en gegevens deels gedigitaliseerd en deels opgezocht moeten worden en verschillende versies met elkaar vergeleken en toegankelijk gemaakt moeten worden voor de verschillende belanghebbenden. Toch is het al lang mogelijk om documenten centraal op te slaan en altijd up-to-date te houden en toegankelijk te maken voor alle belanghebbenden zonder maandenlang bezig te zijn met de voorbereiding ervan," legt Made uit.

Voor ongeveer 20 procent van de respondenten duurt het documentatieproces meer dan zes maanden, voor 20 procent duurt het vier tot vijf maanden en voor 47 procent duurt het twee tot drie maanden.

Aantrekkelijkheid voor investeerders en financiers als grootste voordeel

De respondenten zien het grootste voordeel van ESG voor vastgoed op financieel gebied. Voor bijna 65 procent van de respondenten is een grotere aantrekkelijkheid voor beleggers en financiers een van de grootste voordelen, terwijl het verhogen van de waarde van het eigen bezit voor 60 procent interessant is. Aan de andere kant worden lagere bedrijfskosten (39 procent) en een hogere huur (27 procent) minder belangrijk gevonden. Maar het verminderen van emissies en de daarmee samenhangende klimaatbescherming behoren ook tot de belangrijkste factoren voor ongeveer 64 procent, net als het nemen van verantwoordelijkheid (39 procent).

ESG - de E blijft de primaire focus

De focus van de ondervraagde vastgoeddeskundigen blijft liggen op het ecologische aspect van vastgoed.

87 procent gaf aan aandacht te besteden aan ecologische factoren in hun beleggingsstrategie. Sociale aspecten (30 procent) en bestuurscriteria (25 procent) volgen op grote afstand. Over het algemeen is de ESG-conformiteit van activa een doorslaggevende factor voor de respondenten. 54 procent zou zeer waarschijnlijk niet investeren in vastgoed dat niet voldoet aan de ESG-normen. 93% investeert liever extra geld in de ESG-conformiteit van hun bezittingen dan dat ze deze met mogelijk verlies verkopen. Over het algemeen is waardeverlies de grootste zorg met betrekking tot ESG-regelgeving (64 procent). Twintig procent maakt zich zorgen over mogelijke negatieve marketinggevolgen op de lange termijn en negen procent over mogelijke boetes.

"ESG-kwesties staan bovenaan de agenda in de vastgoedsector en zullen niet verdwijnen. We maken het onszelf echter ongelooflijk moeilijk om te implementeren. Goedbetaalde professionals blijven hangen in documentbeheer in plaats van zich te richten op het creëren van slimme oplossingen om te voldoen aan ESG-eisen," zegt Made. "Digitalisering is geen wondermiddel, maar het kan wel helpen om de communicatie met belanghebbenden en de toezichthouder te vereenvoudigen. Simpelweg door alle benodigde informatie altijd beschikbaar te maken."

Infographic ESG report 2023 1
ESG Infographic 2023

Heeft u vragen?

Ask us!​

⭐ Main Contact Form

Door op „Indienen” te klikken, ga ik ermee akkoord dat Drooms GmbH of Drooms AG via e-mail of telefoon (indien voorzien) contact met mij opneemt om mijn verzoek te verwerken en in overeenstemming met hetprivacybeleid van Drooms.

Ik ga akkoord met de verwerking en het gebruik van mijn gegevens in overeenstemming met de toestemmingsverklaring en het privacybeleid.

AI in M&A Transactions
Blog

AI in M&A transactions: Benefits and opportunities

AI integration in M&A strategies enhances external growth by improving due diligence, target identification, and post-acquisition processes, thus minimising risks and maximising acquisition value. Ensuring AI solutions are ethical, lawful, and robust, prioritising data privacy and governance while maintaining human oversight to verify AI suggestions should be of utmost importance. This is our strategy at Drooms, which enhances tool efficiency and effectiveness in M&A transactions without replacing human judgment.

LEES MEER
Rethinking ESG
Blog

Webinar insights: Rethinking ESG: What works? What to avoid?

On Wednesday, 19th of June 2024, Drooms hosted an insightful webinar titled “Rethinking ESG: What works? What to avoid?”. This session brought together industry experts to discuss the evolving landscape of Environmental, Social, and Governance (ESG) practices, focusing on what’s currently working, what’s not, and how the real estate industry can navigate these changes and challenges effectively.

LEES MEER
Cloud Storage
Blog

Dataroom versus cloudopslag: het juiste platform kiezen voor veilig en efficiënt due diligence

Tegenwoordig is data niet alleen een troef, maar ook een hoeksteen van due diligence. Bedrijven hebben een platform nodig dat niet alleen gemakkelijke toegang, transparantie en flexibiliteit mogelijk maakt, maar ook prioriteit geeft aan beveiliging en naleving van de wetgeving. Dit artikel onderzoekt wat Drooms onderscheidt van opslagoplossingen en biedt unieke voordelen voor bedrijven die de due diligence van gevoelige en complexe transacties uitvoeren.

LEES MEER
MIPIM 2024
Blog

Meet Drooms@MIPIM 2024

We are excited to meet you at MIPIM 2024 in Cannes and introduce you to Drooms, one of the leading virtual data room providers in Europe. Our commitment to ensuring secure, efficient due diligence data room processes helps our clients to simplify complex transactions.

LEES MEER

Eén dataroom. Vele mogelijkheden.

Due diligence
LEES MEER
Voer de juiste due diligence uit voor uw M&A-activadeal deal Asset
Levenscyclusbeheer
LEES MEER
Beheer en stroomlijn de activadocumentatie in uw organisatie
Documentanalyse
LEES MEER
Digitaliseer de evaluatiefase de documenten
Digitalisering
LEES MEER
Ontvang ondersteuning bij het verzamelen, indexeren en digitaliseren van uw documenten
Fondsenwerving
LEES MEERVoer fondsenwerving uit en deel fondsdocumenten met potentiële investeerders
Vorige
Volgende