Speed up your Due Diligence process! 🚀 Request a guided tour of our platform. 

Provada 2023 - Vrouwen in vastgoed: Leiderschap en navigeren in de sector

June 29, 2023

Drooms organiseerde twee interessante paneldiscussies op de Provada 2023 in Amsterdam, waarin de ervaringen van vrouwen in de vastgoedsector en hun pad naar leiderschap aan bod kwamen. De eerste discussie, getiteld "Women in Real Estate: Navigating the Industry", had panelleden Sharon Schotte, Commercieel Manager bij RPS; Imme van der Leij, Strategisch Consultant in Ruimtelijke Planning bij Arcadis; en Valerie Schumacher, Consultant in Workplace Strategy bij Cushman & Wakefield, en werd gemodereerd door Dorine Van Ameron, Business Development Manager bij Drooms.

Het tweede panel, getiteld "Women in Real Estate: Women in Leadership," gepresenteerd door Marydeana Nolan, VP Marketing Communications & Events bij Drooms, bestond uit Dominique Schillings, Head of Asset Management bij abrdn, Rogien Averink, Associate Partner bij Sustainable Capital Group, Irene Flotman, Managing Director bij CBRE, Melanie Grüneke, Head of Country bij Real I.S. AG Nederland, en Jolien de Jongh, Manager ESG Real Estate bij Achmea Real Estate.

Beide paneldiscussies boden een veilige ruimte voor vrouwen om hun ervaringen te delen. Ze bespraken openhartig onderwerpen zoals navigeren door de werkomgeving als vrouw, kwaliteiten van effectief leiderschap, het overwinnen van zelftwijfel en het overwinnen van mislukkingen.

Persoonlijke ervaringen en passie voor vastgoed

De panelleden deelden hun carrièrepad en hoe ze in de vastgoedsector terecht zijn gekomen. Hun persoonlijke verhalen varieerden van vroege architecturale aspiraties tot het ontdekken van een passie voor vastgoed in een later stadium. Dominique blikte terug op haar jeugd met de woorden: "Ik kom uit een vastgoedfamilie en wilde altijd al architect worden. Mijn moeder verzamelde al mijn tekeningen van 1985 tot 1995." Dominique is tot op heden sterk betrokken bij het ontwikkelingsproces.

Rogien studeerde menselijke geografie en planologie en behaalde haar tweede masterdiploma in financiën, wat de perfecte match bleek te zijn voor vastgoedfinanciering binnen een bank. Sommige van onze panelleden waren zelfs nooit van plan om in de vastgoedsector te gaan werken - Melanie vertelde openhartig: "Ik had geen bijzonder talent of specifieke passies. Als generalist geniet ik van het brede scala aan aspecten dat vastgoedbeheer biedt. Ik bereken getallen, gebruik kennis op het gebied van recht en belastingen, werk met mensen en creëer iets tastbaars. Ik ben blij dat ik ben waar ik nu ben, zonder ook maar iets gepland te hebben."

Imme deelde haar verhaal over hoe ze als junior niet de gebaande wegen wilde volgen en het risico nam om mogelijkheden te verkennen buiten haar academische achtergrond van internationale betrekkingen en kunstgeschiedenis. "Het was een grote stap en een spannend risico, maar ik heb veel geleerd," zei ze.

De uiteenlopende achtergronden van onze panelleden benadrukken de openheid van de sector voor professionals uit verschillende disciplines, terwijl ook de noodzaak van proactiviteit en jezelf waarmaken wordt erkend.

De veranderende werkomgeving voor vrouwen

De panelleden zagen in dat er, hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de vastgoedsector, nog steeds werk aan de winkel is om een inclusieve en gelijke werkomgeving voor vrouwen te creëren. De meeste van onze panelleden in een leidende functie constateerden een toename van het aantal vrouwen in de vastgoedsector, maar merkten ook op dat vrouwen nog steeds voor uitdagingen staan als het gaat om het bereiken van hogere functies. "Ik heb meer vrouwen zien werken in de vastgoedsector, ook binnen CBRE, maar ik zie dat het nog steeds moeilijk is voor vrouwen om in hogere functies te blijven. Het hangt af van de subcultuur in een business unit of een team," zegt Irene.

Rogien vertelde hoe Sustainable Capital Group vrouwen sterk aanmoedigt om leidinggevende functies te bekleden en dat het genderquotum nu 50:50 is. Dominique's ervaring is het tegenovergestelde - ze heeft niet veel verandering gezien in de werkomgeving voor vrouwen sinds ze rond 2005 met haar carrière is begonnen. "Dit is ook een van de redenen waarom ik 'ja' heb gezegd tegen dit panel - ik ben actief op zoek naar vrouwen die zich bij ons willen aansluiten," legt ze uit.

Dus wat kunnen bedrijven doen om meer vrouwen te ondersteunen en te stimuleren om leidinggevende functies op zich te nemen? Dominique en Rogien merkten op dat vrouwen de neiging hebben om minder proactief te zijn in het grijpen van belangrijke kansen, dus is het belangrijk om te doelen op vrouwen voor bepaalde functies. Zichtbare rolmodellen kunnen ook invloed hebben op de vraag of vrouwen solliciteren naar leidinggevende functies. Het is dus ook een kwestie van effectieve marketing, zowel intern als extern. Irene bracht het punt van mannelijke rolmodellen ter sprake: "Ik heb veel goede mannelijke rolmodellen gehad in mijn leven. Als we het over inclusiviteit hebben, hebben we elkaar allemaal nodig, dus we moeten niet vergeten om inclusiviteit bij onze mannelijke collega's te stimuleren."

Melanie vroeg op haar beurt het publiek: "Zou het voor jou een verschil maken als je wist bij het solliciteren dat je manager een vrouw is?" De reacties uit het publiek liepen op een interessante manier uiteen. Eén vrouw zei dat sommige van haar slechtste managementervaringen met vrouwen waren. Een ander zei dat ze zich over een paar jaar, als ze klaar zou zijn om een gezin te stichten, meer op haar gemak zou voelen als haar manager een vrouw was, omdat ze het gevoel heeft dat vrouwen over het algemeen meer steun en begrip tonen. Over het algemeen was de consensus dat gender niet noodzakelijk een belangrijke rol speelt, maar eerder persoonlijkheid, waarden en leiderschapstype.

Zoeken naar stimulerende medestanders

De panelleden gingen in op de rol van mannelijke medestanders en supporters. Terwijl Sharons grootste supporter haar vriend is, die ook in de vastgoedsector werkt, prees Imme haar mannelijke chef voor het ondersteunen van inclusiviteit (in plaats van alleen diversiteit) en het waarderen van verschillende stemmen en perspectieven binnen de organisatie. Valerie erkende dat er meer mannelijke pleitbezorgers in leidinggevende functies nodig zijn om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Het belang van mentorschap werd ook besproken. Imme benadrukte de waarde van mentors die blijk geven van interesse, je als gelijke behandelen en persoonlijke ontwikkeling aanmoedigen. Valerie benadrukte het belang van het vinden van mentors of een ondersteunend netwerk binnen en buiten de organisatie, waar ervaringen, uitdagingen en successen openlijk gedeeld kunnen worden.

Ze merkte op: "Er is een statistiek die zegt: 'je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt' en aangezien ik het grootste deel van mijn tijd op het werk doorbreng, denk ik dat het heel belangrijk is om een inspirerende mentor of groep mensen op het werk te vinden. Ik heb een mentorgroep met een kleine groep vrouwen binnen onze organisatie waarin we onze uitdagingen en successen bespreken, ideeën uitwisselen en elkaar steunen in onze carrières. Bij het zoeken naar een mentor zou ik altijd kijken naar "is er iemand die me zou kunnen inspireren en met wie ik me op mijn gemak voel om allerlei elementen van werk en leven te bespreken".

Oplichterssyndroom en geestelijke gezondheid

De panelleden bespraken het begrip "oplichterssyndroom", dat is het gevoel dat je je succes niet verdient. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen een sterkere neiging hebben om oplichterssyndroom te ervaren dan mannen. Uit het KPMG Women's Leadership Summit Report uit 2020 blijkt dat 75% van vrouwelijke leidinggevenden aangeeft op bepaalde momenten in hun carrière persoonlijk last te hebben gehad van oplichterssyndroom.

Jolien legde uit hoe "toen ik begon te werken, voelde het alsof iedereen meer wist dan ik. Maar op een gegeven moment realiseer je je dat zij hetzelfde over jou denken." Melanie was het daarmee eens en zei dat het natuurlijk is om je onzeker te voelen, maar dat je door de ervaring je competentie leert in te zien.

Het panel adviseerde jonge vrouwelijke professionals om over hun vrees heen te stappen en van fouten te leren, want die zijn onvermijdelijk. Het benadrukken van zelfvertrouwen, authenticiteit en niet bang zijn om trouw te zijn aan jezelf werden genoemd als effectieve strategieën om het oplichterssyndroom te overwinnen.

Een ander zeer relevant onderwerp over geestelijke gezondheid was het voorkomen van burn-out. "Iedereen ervaart stress anders en gebruikt verschillende copingmechanismen. Mijn advies zou zijn om bewust na te denken over wat je energie geeft versus wat je uitput, en je tijd dienovereenkomstig te prioriteren", zei Valerie. Openhartige gesprekken met managers over je werkdruk zijn ook noodzakelijk.

Jolien deelde haar persoonlijke ervaring hiermee. "Ik had een burn-out. Het was een combinatie van mijn privéleven en mijn werk. De beslissing om me actief te richten op mijn herstel in plaats van me verantwoordelijk te voelen voor het team en het bedrijf was moeilijk, maar uiteindelijk wel noodzakelijk. Je bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor jezelf," zei ze. Sharon is het daarmee eens en zegt: "Grenzen stellen is echt belangrijk, zeg niet overal ja tegen."

Moeilijkste beslissingen, fouten en mislukkingen

De panelleden deelden persoonlijke fouten en mislukkingen uit hun carrière, waarbij ze benadrukten dat het belangrijk is om deze te accepteren als lessen. Daarnaast bespraken ze het belang van vriendschap op de eerste plaats zetten bij persoonlijke conflicten en leren van die ervaringen.

Irene herinnerde zich een keer dat ze betrokken raakte bij het ontslag van een van haar beste vrienden: "Ik zal mijn privéleven nooit meer vermengen met mijn werk. Bij een persoonlijk conflict komt vriendschap eerst."

Dominique bracht een andere moeilijke beslissing ter sprake waar veel vrouwen in het bedrijfsleven mee te maken krijgen: "Ik stond voor de keuze om mijn tijd en energie te steken in een goede moeder zijn of een goede manager zijn. Ik wilde beide, dus nam ik de moeilijke beslissing om mijn verantwoordelijkheden op mijn werk te verminderen."

De panelleden benadrukten het belang van accepteren wanneer een functie niet past bij je interesses of sterke punten. Rogien herinnert zich iets dat ze nu als een vergissing beschouwt, namelijk "te lang in een baan blijven, omdat ik wilde volhouden en in mijn functie wilde slagen".

Het maakt niet uit of het een moeilijke beslissing of een mislukking is, we vergeten vaak om onszelf dezelfde mate van empathie te geven als ons team. "Ik heb geleerd mezelf te vergeven. Ik zal fouten maken, hopelijk niet dezelfde, maar mijn plan is om te stoppen met piekeren, mezelf te vergeven en verder te gaan," zei Melanie.  

Kwaliteiten van een goede leider

"Ik denk dat het bovenal belangrijk is om anderen te stimuleren. Hen vrijheid en ruimte geven om te groeien, maar er ook voor hen zijn als ze hulp en begeleiding nodig hebben," zei Rogien.

Irene voegde eraan toe dat het belangrijk is om "je eigen ego te vergeten in het belang van het team. Ik geloof sterk in dienend leiderschap en je teamleden de erkenning en aandacht geven die ze verdienen." Ze noemde ook het belang van besluitvaardigheid: "Het is beter om een verkeerde beslissing te nemen dan helemaal geen.” Onze panelleden waren het erover eens dat het betrekken van hun team bij het besluitvormingsproces iedereen individueel sterker en gemotiveerder maakt. Hetzelfde geldt voor fouten, in plaats van te beschuldigen en te veroordelen, wordt de fout als team gemaakt.

Duidelijke en open communicatie was een andere kwaliteit die door onze panelleden werd benadrukt. Communicatie is niet alleen belangrijk om je visie uit te leggen en duidelijke doelen te stellen, het betekent ook open discussies en authentieke samenwerking, wat uiteindelijk de teamgeest bevordert. Of het nu positief of negatief is, het creëren van een veilige ruimte voor het team helpt bij alle aspecten op de werkplek, omdat teamleden zich hierdoor gehoord, gemotiveerd en gewaardeerd voelen.

Uitdagingen en beloning van het leiden van een team

Leidinggeven aan een team brengt unieke uitdagingen en beloningen met zich mee. De panelleden erkenden dat het belangrijk is om relaties op te bouwen en tijd te besteden aan het leren kennen van teamleden om vertrouwen op te bouwen. Het afwegen van prioriteiten, beheren van agenda's en verwachtingen van belanghebbenden werden genoemd als de moeilijkste onderdelen van leidinggeven aan een team. Zoals Melanie zei: "Soms moet je beslissingen nemen die niet voordelig zijn voor het individu, wat betekent dat je niet altijd iedereen tevreden kunt houden. Het is moeilijk, maar het is belangrijk om het niet persoonlijk op te vatten.” In ons tweede panel bracht Sharon hetzelfde punt ter sprake: "Vat dingen niet te persoonlijk op. Ik ben op het werk vaak beledigd (meestal door mannen) en natuurlijk kan ik daar boos over zijn, maar ik heb geleerd om alleen te luisteren als het constructieve feedback is."

Teamleden zien groeien, samen plezier hebben en een familie-achtige sfeer creëren zijn de meest lonende aspecten waar onze leiders op terugkeken. "Plezier hebben en erop vertrouwen dat we allemaal ons best willen doen, is absoluut het makkelijkste deel van leiderschap," zegt Melanie.

"Leiding geven betekent niet per se een visie hebben en die zo snel mogelijk realiseren. Mensen werken in een verschillend tempo en hebben verschillende niveaus van begrip, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit, zelfs als dat betekent dat het langer duurt om het eindresultaat te bereiken," zei Jolien.

Advies voor de volgende generatie

Imme beantwoordde de vraag naar de grootste factor die heeft bijgedragen aan haar professionele succes met te benadrukken dat het belangrijk is te luisteren naar je intuïtie en te zoeken naar een omgeving waar je persoonlijke ontwikkeling kan gedijen. Imme's advies aan jonge vrouwen in de branche is om "te vertrouwen op je intuïtie als richtsnoer wanneer je overweldigd wordt door keuzes en mogelijkheden. Je intuïtie is je beste kompas."

Valerie benadrukte het belang van jezelf profileren en vragen stellen. Vaak hebben voelen we dat we geen 'domme vraag' willen stellen, maar het zijn juist deze vragen die je niet alleen kennis geven, maar ook een band opbouwen met je collega's. Aan het begin van haar loopbaan was het Valerie's persoonlijke strategie om "vrouwen in de sector met leidinggevende posities op te zoeken en tijdens een kopje koffie te vragen naar hun ervaringen op de werkvloer. Dit type netwerken was van onschatbare waarde, het was niet alleen leuk om contacten te leggen, maar het liet me ook nadenken over wat ik wil voor mijn eigen loopbaan."

Conclusie

Tijdens de panels kwamen een aantal belangrijke onderwerpen en vragen naar voren die aansloten bij de vrouwen in het publiek. We danken de panelleden voor hun waardevolle perspectieven en zien ernaar uit om binnenkort meer "Women in Real Estate"-evenementen te organiseren.

Heeft u vragen?

Ask us!​

⭐ Main Contact Form

Door op „Indienen” te klikken, ga ik ermee akkoord dat Drooms GmbH of Drooms AG via e-mail of telefoon (indien voorzien) contact met mij opneemt om mijn verzoek te verwerken en in overeenstemming met hetprivacybeleid van Drooms.

Ik ga akkoord met de verwerking en het gebruik van mijn gegevens in overeenstemming met de toestemmingsverklaring en het privacybeleid.

M&A Transactions
Ondernemingsfinanciering/M&A

The 25 essential documents for your M&A deals

Regardless of the size of a transaction, due diligence is to some extent a regulated process. Having these 25 documents in your data room will make the world of difference. Here we advise you on how to start off a deal on the right foot.

LEES MEER

Eén dataroom. Vele mogelijkheden.

Due diligence
LEES MEER
Voer de juiste due diligence uit voor uw M&A-activadeal deal Asset
Levenscyclusbeheer
LEES MEER
Beheer en stroomlijn de activadocumentatie in uw organisatie
Documentanalyse
LEES MEER
Digitaliseer de evaluatiefase de documenten
Digitalisering
LEES MEER
Krijg ondersteuning bij het verzamelen, indexeren en digitaliseren van uw documenten
Fondsenwerving
LEES MEERFondsenwerving uitvoeren en fondsendocumenten delen met potentiële beleggers
Vorige
Volgende