Speed up your Due Diligence process! 🚀 Request a guided tour of our platform. 

Van nood naar succes: Inzichten uit het webinar over beleggen in NPL-portefeuilles

August 9, 2023

Onlangs organiseerde Drooms een informatief en boeiend webinar met de titel "Transforming Distress into Success: Investeren in NPL-portefeuilles voor een hoog rendement". Dit webinar, geleid door Javier Rodriguez, Director of Business Development bij Drooms, ging dieper in op een van de belangrijkste ontwikkelingen in de vastgoedsector - de opkomst van NPL-transacties (Non-Performing Loan). Het webinar werd bijgewoond door een indrukwekkende groep experts uit de sector, die elk unieke inzichten en expertise aanboden. In deze blogpost geven we een overzicht van de discussie, te beginnen met een overzicht van de NPL-markt in verschillende regio's en de opvallende trends die de panelleden hebben waargenomen.

Perspectieven van panelleden op de markt voor NPL's:

Volgens Antje Mertig, Managing Partner bij Steinberg Real Estate Management, lijkt de Duitse bankenmarkt over het algemeen stabiel. Het aantal dubieuze leningen is echter gestegen en de werkdruk voor herstructureringsafdelingen is toegenomen. Ondanks de economische turbulentie zijn de insolventiecijfers de afgelopen maanden slechts licht gestegen. Antje wees er ook op dat het aantal NPL's naar verwachting zal toenemen en dat megatrends zoals klimaatverandering en ESG-criteria (Environmental, Social en Governance) de vastgoedsector en zijn kredietverstrekkers onder druk zullen zetten. Bovendien hebben sommige schuldfondsen meer personele middelen nodig om niet-renderende posities effectief te beheren. Als gevolg daarvan kunnen ze ervoor kiezen om dure adviseurs in te huren of deze posities snel van de hand te doen. Het veranderende landschap van de Duitse vastgoedmarkt, in combinatie met verschillende marktkrachten en regelgevende factoren, zal ongetwijfeld de toekomstige dynamiek van NPL-transacties en herstructureringsactiviteiten bepalen.

Jose Maria Gil-Robles, Partner bij DLA Piper Spanje, bevestigde dat er een toename is waargenomen in het aantal NPL-transacties. Deze transacties zijn echter kleiner dan in de pre-COVID periode, met in sommige gevallen een aanzienlijke daling. Het is de moeite waard om op te merken dat de huidige belangstelling van de markt verder gaat dan NPL's en ook performing en reperforming leningen omvat.

Hoe bepaal je de reële waarde van een NPL-portefeuille?

Benjamin Girard, Country Manager bij AURA Real Estate Experts, deelde mee dat bij het bepalen van de reële waarde van een NPL-portefeuille rekening moet worden gehouden met meerdere factoren, waaronder de kwaliteit en waardering van het onderpand, de kosten van diensten en juridische procedures, risicobereidheid, concurrentie en eventuele acties die zijn ondernomen om de waarde van de portefeuille te verhogen. Het gezamenlijk evalueren van deze factoren helpt beleggers om de waarde eerlijk te beoordelen en weloverwogen beslissingen te nemen bij het verwerven of beheren van NPL-portefeuilles.

De invloed van regelgevingskaders en juridische overwegingen op de verwerving en het beheer van NPL-portefeuilles

Michela de Marchi, Segretario Generale bij UNIREC, verklaarde dat de implementatie van de Europese NPL-richtlijn in december 2023 naar verwachting een aanzienlijke impact zal hebben op de verwerving en het beheer van NPL-portefeuilles binnen de EU. De richtlijn is bedoeld om bedrijven die in meerdere Europese lidstaten actief zijn, voordeel te bieden door een geharmoniseerd kader te bieden, de marktefficiëntie te verbeteren en het vertrouwen van beleggers te vergroten. De richtlijn zal echter ook meer nalevingseisen met zich meebrengen die bedrijven moeten naleven om succesvol te kunnen opereren in de NPL-markt.

Potentiële exitstrategieën voor beleggers in NPL-portefeuilles

Antje Mertig en Michael Anter, Managing Partner bij Arcida Advisors, GMBH benadrukten het volgende met betrekking tot Duitsland:

  • Implementatie of voortzetting van saneringsstrategie: Een mogelijke exitstrategie voor NPL-portefeuilles is het implementeren of voortzetten van een effectieve workout-strategie. Dit omvat het ontwikkelen van een plan om de onderliggende problemen van noodlijdende leningen op te lossen en hun waarde te maximaliseren. Afhankelijk van de grootte van de investeerder kan dit intern gebeuren of in samenwerking met een externe special servicer die over de expertise en tools beschikt om leningen efficiënt te saneren.
  • Co-investering met lokale beheerder: Veel buitenlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in de overname van NPL's in Duitsland hebben een lokale aanwezigheid nodig. In dergelijke gevallen overwegen ze een co-investeringsovereenkomst aan te gaan met een lokale beheerder. Dit stelt hen in staat om de kennis en capaciteiten van de lokale beheerder te benutten en tegelijkertijd te delen in de potentiële meerwaarde van de portefeuille.
  • Verkopen in tranches of bundelen met andere portefeuilles: Een andere exitstrategie is om de NPL-portefeuille in tranches te verkopen of te bundelen met andere aangekochte portefeuilles. Deze aanpak zorgt voor risicospreiding en het potentieel om verschillende soorten kopers aan te trekken.
  • Loan-to-Own-strategie: Sommige investeerders zijn alleen geïnteresseerd in het verwerven van noodlijdend vastgoed. Deze loan-to-own strategie is vooral geschikt voor transacties met enkelvoudige leningen met een aanzienlijk opwaarts potentieel door het implementeren van waardetoevoegende strategieën.

Deze potentiële exitstrategieën bieden flexibiliteit en komen tegemoet aan verschillende voorkeuren en doelstellingen van beleggers. Door deze opties in overweging te nemen, kunnen beleggers een alomvattende aanpak ontwikkelen om de waarde van NPL-portefeuilles te maximaliseren en succesvolle exits te realiseren.

De invloed van regelgevingskaders en juridische overwegingen op de verwerving en het beheer van NPL-portefeuilles in verschillende regio's

Jose wees erop dat je in Spanje, in tegenstelling tot in andere rechtsgebieden, geen vergunning nodig hebt om leningen te kopen en aan te houden, ook al is er al enkele jaren een discussie gaande over de noodzaak voor investeerders om geregistreerd te staan als hypotheekhouders bij de Bank van Spanje. Dit verklaart waarom NPL's al jaren rechtstreeks worden overgenomen door vehikels in Ierland of Luxemburg en de REO's worden geparkeerd in Spaanse ReoCos. Voor performing en reperforming leningen geven verkopers en kopers echter de voorkeur aan securitisatie.

Advies voor beleggers die nieuw zijn met NPL's

NPL-investeringen zijn een zeer specifieke activaklasse. Daarom is diepgaande juridische en financiële kennis vereist vanaf de fase due diligence tot aan het uiteindelijke herstel. Om kostbare fouten te voorkomen, raden we aan om het risicoacceptatieproces zorgvuldig uit te voeren, de potentiële exitwaarde van het vastgoed niet te overschatten en de kosten en timing niet te onderschatten.

Over het geheel genomen bood het NPL-webinar op Drooms de deelnemers een uitgebreid overzicht van de NPL-markt in alle regio's, waarbij opvallende trends en drijfveren achter de sterke toename van NPL-transacties aan het licht kwamen. De inzichten van de panelleden wierpen licht op de groeiende belangstelling voor distressed assets, veranderingen in de regelgeving en het belang van effectieve strategieën voor activabeheer. Wilt u meer weten? Klik hier om het webinar on demand te bekijken.

Naarmate de NPL-markt evolueert, blijft Drooms toegewijd aan het leveren van waardevolle bronnen en het bevorderen van discussies om investeerders en professionals in de sector te empoweren. Blijf op de hoogte van meer informatieve webinars en updates van Drooms terwijl we door de dynamische wereld van NPL-transacties navigeren en nieuwe kansen op succes ontdekken.

Heeft u vragen?

Ask us!​

⭐ Main Contact Form

Door op „Indienen” te klikken, ga ik ermee akkoord dat Drooms GmbH of Drooms AG via e-mail of telefoon (indien voorzien) contact met mij opneemt om mijn verzoek te verwerken en in overeenstemming met hetprivacybeleid van Drooms.

Ik ga akkoord met de verwerking en het gebruik van mijn gegevens in overeenstemming met de toestemmingsverklaring en het privacybeleid.

AI in M&A Transactions
Blog

AI in M&A transactions: Benefits and opportunities

AI integration in M&A strategies enhances external growth by improving due diligence, target identification, and post-acquisition processes, thus minimising risks and maximising acquisition value. Ensuring AI solutions are ethical, lawful, and robust, prioritising data privacy and governance while maintaining human oversight to verify AI suggestions should be of utmost importance. This is our strategy at Drooms, which enhances tool efficiency and effectiveness in M&A transactions without replacing human judgment.

LEES MEER
Rethinking ESG
Blog

Webinar insights: Rethinking ESG: What works? What to avoid?

On Wednesday, 19th of June 2024, Drooms hosted an insightful webinar titled “Rethinking ESG: What works? What to avoid?”. This session brought together industry experts to discuss the evolving landscape of Environmental, Social, and Governance (ESG) practices, focusing on what’s currently working, what’s not, and how the real estate industry can navigate these changes and challenges effectively.

LEES MEER
Cloud Storage
Blog

Dataroom versus cloudopslag: het juiste platform kiezen voor veilig en efficiënt due diligence

Tegenwoordig is data niet alleen een troef, maar ook een hoeksteen van due diligence. Bedrijven hebben een platform nodig dat niet alleen gemakkelijke toegang, transparantie en flexibiliteit mogelijk maakt, maar ook prioriteit geeft aan beveiliging en naleving van de wetgeving. Dit artikel onderzoekt wat Drooms onderscheidt van opslagoplossingen en biedt unieke voordelen voor bedrijven die de due diligence van gevoelige en complexe transacties uitvoeren.

LEES MEER
MIPIM 2024
Blog

Meet Drooms@MIPIM 2024

We are excited to meet you at MIPIM 2024 in Cannes and introduce you to Drooms, one of the leading virtual data room providers in Europe. Our commitment to ensuring secure, efficient due diligence data room processes helps our clients to simplify complex transactions.

LEES MEER

Eén dataroom. Vele mogelijkheden.

Due diligence
LEES MEER
Voer de juiste due diligence uit voor uw M&A-activadeal deal Asset
Levenscyclusbeheer
LEES MEER
Beheer en stroomlijn de activadocumentatie in uw organisatie
Documentanalyse
LEES MEER
Digitaliseer de evaluatiefase de documenten
Digitalisering
LEES MEER
Ontvang ondersteuning bij het verzamelen, indexeren en digitaliseren van uw documenten
Fondsenwerving
LEES MEERVoer fondsenwerving uit en deel fondsdocumenten met potentiële investeerders
Vorige
Volgende