Speed up your Due Diligence process! 🚀 Request a guided tour of our platform. 

ESG-factsheet: Waarmee rekening te houden in Nederland?

Nederland is lid van de EU en heeft zich gecommitteerd aan de EU- wetgeving zoals:

 • De EU-taxonomie, een Europees gestandaardiseerd classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten.
 • De Europese Green Deal die de CO2-uitstoot in Europa in 2030 moet hebben erminderd vergeleken met 1990.
 • De European Disclosure Regulation die zich richt op duurzaamheid in financiële producten zoals vastgoedfondsen.
 • Nationale klimaatdoelstellingen die zijn opgenomen in het Klimaatakkoord.
  • Er worden klimaatdoelstellingen vastgesteld voor vastgoedontwikkelaars en bedrijven die specifieke energielabels vereisen.
  • Particuliere huiseigenaren worden met subsidies ondersteund om af te stappen van energievormen zoals aardgas.
  • Nederland stelt zich ten doel om de CO2-uitstoot in 2050 met 95% te hebben verminderd.
 • Subsidie-instrument (SDE++) voor het stimuleren van CO2- reducerende technieken.

https://drooms.com/esg-factsheet-what-to-consider-in-the-netherlands-download/

Voor een gratis download kunt u dit contactformulier invullen:

⭐ Whitepaper

Door te klikken op "Download” ga ik ermee akkoord dat Drooms GmbH of Drooms AG via e-mail of telefonisch (indien opgegeven) contact met mij kan opnemen om informatie te geven over de onderneming en haar producten in overeenstemming met het privacybeleid vam Drooms. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken. Na intrekken van mijn toestemming kunnen mijn gegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.

Lees meer whitepapers

Data Room
White Paper

Best Practice Guide for M&A Transactions

Explore the essentials of successful M&A transactions with our Best Practice Guide, co-authored by Promecon and Drooms. Uncover the impact of the recent BGH (German Federal Court of Justice) verdict on M&A due diligence, the significance of selecting the right data room and consultancy, and practical tips through a concise checklist. Promecon advises that an actively planned and well-managed communication key for successful M&A transactions. Ensure seamless, secure M&A transactions with insights on intelligent data room features that meet heightened legal standards.

Download
White Paper

Real Estate Trends in 2024

Onze transactiebarometer geeft gedetailleerde informatie over het algemene sentiment in de vastgoedsector. Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen op de Europese markt in het algemeen? Hoe verschillen de vastgoedmarkten in de afzonderlijke landen? En wat zijn de drijvende krachten achter dit alles?

Download

Eén dataroom. Vele mogelijkheden.

Due diligence
LEES MEER
Voer de juiste due diligence uit voor uw M&A-activadeal deal Asset
Levenscyclusbeheer
LEES MEER
Beheer en stroomlijn de activadocumentatie in uw organisatie
Documentanalyse
LEES MEER
Digitaliseer de evaluatiefase de documenten
Digitalisering
LEES MEER
Ontvang ondersteuning bij het verzamelen, indexeren en digitaliseren van uw documenten
Fondsenwerving
LEES MEERVoer fondsenwerving uit en deel fondsdocumenten met potentiële investeerders
Vorige
Volgende